3.5.7 Intervāliem ir norādīts, vai beigu punkts ir iekļauts intervālā

Identifikators

EPAK.UI.Cont.7

Obligātums

 — vēlams

Izklāsts

Katram skaitļu vai datumu intervālam ir skaidri jānorāda, vai šī intervāla beigu punkts ir iekļauts šajā intervālā. Piemēram, intervāla “līdz” daļai var pievienot skaidrojumu “ieskaitot”/“neieskaitot”.

Pamatojums

Norādot intervāla beigu punktu bez papildu norādes, var rasties divdomība, vai beigu punkts ir iekļaujams šajā intervālā, vai nē. Divdomība var rasties pat tad, ja attiecīgajos normatīvajos aktos šāda situācija ir īpaši atrunāta (kā, piemēram, Administratīvā procesa likuma 43. panta 3. daļā: “Termiņš, kas noteikts līdz konkrētam datumam, beidzas šajā datumā”) — jo ne visi e-pakalpojuma lietotāji pārzina saistītos normatīvos aktus.

Divdomību var novērst, pievienojot tiešu norādi, vai intervāla beigu punkts tiek vai netiek iekļauts (ieskaitīts) šajā intervālā.

Piemēri

  1. E-pakalpojumā, aizpildot datumu intervālu, var rasties šaubas, vai datums “līdz” pilnīgi tiek iekļauts attiecīgajā intervālā, vai arī intervāls beidzās ar iepriekšējā datuma plkst. 24:00:

    Šajā gadījumā uzrakstam “līdz” būtu jāpievieno skaidrojums “ieskaitot”: “līdz (ieskaitot)”.