3.5.4 Kļūdu ziņojumi definē problēmu un tās novēršanas iespējas

Identifikators

EPAK.UI.Cont.4

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Kļūdu ziņojumiem (t. sk. validācijas kļūdu ziņojumiem) ir jāsatur:

 1. Problēmas būtības apraksts biznesa līmenī. Piemēram, “Nav norādīta jūsu kontaktinformācija”, “Ir ievadīta nekorekta e-pasta adrese”, “Norādītā persona nav jūsu nepilngadīgs bērns”.

 2. Instrukcijā lietotājam, kā var novērst problēmu, iekļaujot nepieciešamo papildinformāciju. Piemēram, “Lūdzu, norādiet savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru”, “Lūdzu, norādiet eksistējošu e-pasta adresi. E-pasta adresei ir obligāti jāsatur rakstzīme ‘@’…”.

Nedrīkst prasīt “norādiet korektu e-pasta adresi”, nepaskaidrojot, kas ir “korekts”.

Negatīvie piemēri

 1. E-pakalpojumā tiek sagaidīts, ka, izvēloties norādīt datus par trešo personu, tā ir vismaz 14 gadu veca. Norādot jaunākās personas datus, parādās kļūdas ziņojums “Ievadītā persona ir jaunāka par 14 gadiem”:

   

  Šāds kļūdas ziņojums nedz definē problēmu biznesa līmenī, nedz saka lietotājam, kas viņam ir jādara (kā izlabot problēmu). Šī iemesla dēļ no ziņojuma formulējuma ne vienmēr ir skaidrs, ka tas ir kļūdas ziņojums, bet ne informatīvā piezīme, kas parādās personām līdz 14 gadu vecumam.

  Šajā gadījumā kļūdas paziņojumam, piemēram, būtu jāsastāv no šādām daļām:

  1. Problēmas apraksts: “Norādītais dzimšanas datums atbilst personai, kas nevar būt administratīvi sodīta, jo tā ir jaunāka par 14 gadiem” vai “Ir norādīta persona, kas nevar būt administratīvi sodīta, jo tā ir jaunāka par 14 gadiem”.

  2. Instrukcijas problēmas novēršanai: “Lūdzu, norādiet personas, kas nav jaunāka par 14 gadiem, dzimšanas datumu, vai arī izvēlieties citu personas norādīšanas veidu”.

 2. E-pakalpojums prasa norādīt e-pasta adresi; adreses validācijas kļūdas gadījumā parādās kļūdas ziņojums “Nekorekts formāts!” ar paskaidrojumu “Ievadiet korektu e-pasta adresi”:

   

  Šāds kļūdas ziņojums, kaut arī definē problēmu (ievadītajai e-pasta adresei nav korekts formāts), nesniedz saprotamus norādījumus problēmas novēršanai. Šis īpaši attiecas uz gadījumu, kad lietotājam nav zināms vai saprotams lauka (e-pasta adreses) ievades formāts.

  Šajā gadījumā kļūdas paziņojumam, piemēram, būtu jāsastāv no šādām daļām:

  1. Problēmas apraksts: “Ir norādīta nekorekta e-pasta adrese”.

  2. Instrukcija problēmas novēršanai: “Lūdzu, norādiet eksistējošu e-pasta adresi (piemēram, Janis.Koks-Celms@example.org)”.

  Ja e-pakalpojums uzliek papildu ierobežojumus e-pasta adresēm (ievēro prasību EPAK.UI.UX.5), piemēram, atbalsta tikai tradicionālos domēna vārdus, neatbalstot nacionālos (piemēram, “tūdaliņ.lv”), tad attiecīgajā gadījumā kļūdas ziņojumā tas ir jāpaskaidro, piemēram:

  1. Problēmas apraksts: “Ir norādīta e-pasta adrese, ko tehnisko ierobežojumu dēļ šis e-pakalpojums neatbalsta”.

  2. Instrukcijas problēmas novēršanai: “Lūdzu, norādiet eksistējošu e-pasta adresi, kas sastāv tikai no latīņu alfabēta burtiem, cipariem, punktiem un defisēm, kā arī rakstzīmes ‘@’ (piemēram, Janis.Koks-Celms@example.org)”.

 3. E-pakalpojumā izņēmuma situācijā (tehniskās kļūdas gadījumā) tiek parādīts kļūdas skaidrojums ar lietotājam nesaprotamiem terminiem:

   

  Šajā gadījumā kļūdas paziņojumā būtu jāpasaka par tehniskās kļūdas esamību un jādod padoms par to, kā lietotājam jārīkojas tālāk (piemēram, uzsākt e-pakalpojumu atkārtoti un šīs kļūdas atkārtošanas gadījumā sazināties ar VRAA vai e-pakalpojuma turētāju — “Uzsāciet pakalpojuma izpildi vēlreiz vai lietojiet izvēlni Papildu opcijas un ziņojiet par kļūdu pakalpojuma izpildē”).