3.5.3 Paskaidres ir informatīvas

Identifikators

EPAK.UI.Cont.3

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Katram ievades elementam (tekstlodziņam, izvēles rūtiņai, radiopogām u. tml. īpaši sarežģītiem ievades elementiem) ir jābūt pievienotai paskaidrei, izņemot gadījumus, kad informācija, kas būtu iekļaujama paskaidrē, ir pašsaprotama.

Paskaidrei ir jāsatur šāda pilnīgi aprakstīta informācija par attiecīgo lauku:

  1. Nozīme/jēga (kas tiek sagaidīts ievadei, uz ko tieši lauks attiecas).

  2. Pieļaujamais ievaddatu formāts un citas prasības ievaddatiem (var tikt papildināts ar pieņemamajiem un/vai nepieņemamajiem piemēriem) — ja tas nav pašsaprotams.

  3. Attiecīgo datu pieprasīšanas nolūks/pamatojums un/vai izmantošanas veids, ja tas nav pašsaprotams. Kontaktinformācijas laukam papildus ir jānorāda skaidrojums, kādos gadījumos šī kontaktinformācija var tikt izmantota saziņai ar attiecīgo personu. Ja ir norādāms vairāk par vienu kontaktinformācijas vienību (piemēram, telefons un e-pasta adrese), tad papildus ir jānorāda, kurš saziņas veids kādā veidā tiks izmantots, kuram ir priekšroka u. tml.

Ieteicamais paskaidrojošā teksta garums ir līdz 250 rakstzīmēm (skaitot tukšumzīmes).

Pamatojums

Lietotājam ir pilnīgi jāizprot, ko tieši viņam ir prasīts norādīt. Tikai šajā gadījumā lietotājs spēs ar pārliecību norādīt tieši to informāciju, kas no viņa ir sagaidāma.

Ievadot noteikto informāciju, lietotājam var rasties bažas, kā šī viņa norādītā informācija tiks izmantota, kā arī kādam nolūkam tā ir nepieciešama, it īpaši, ja šīs informācijas saistība ar e-pakalpojuma mērķi lietotājam neliekas acīmredzama. Piemēram, šādi ir ar kontaktinformācijas norādīšanu e-pakalpojumos, kas skaidrā veidā neparedz saziņu ar personu ārpus e-pakalpojuma.

Pozitīvie piemēri

  1. Paskaidrē konktaktinformācijas ievades laukam ir norādīts konktaktinformācijas pieprasīšanas pama­to­jums un izmantošanas nolūks, no kura arī ir saprotama šo ievadāmo datu nozīme:

Negatīvie piemēri

  1. E-pakalpojumā, ievadot kontaktinformāciju, paskaidres ir, bet tās nav informatīvas:

  2. E-pakalpojumā tiek prasīts ievadīt darba vietu un nodarbošanos, bet nav acīmredzams, kura — uzaicinātāja vai uzaicināmā — darba vieta un nodarbošanās tiek prasīta (sevišķi pārējo divu lauku kontekstā, kur tiek runāts par uzaicināmā iespējamo dzīvesvietu un finansiālo nodrošinājumu); tas kļūst skaidrs tikai pēc šī soļa nosaukuma navigācijas panelī.