3.5.2 Formulējumi ir ortogrāfiski, gramatiski, stilistiski un terminoloģiski pareizi

Identifikators

EPAK.UI.Cont.2

Obligātums

 — neatceļams

Izklāsts

Attiecībā uz visiem formulējumiem (uzrakstiem) ir jābūt spēkā:

 1. tiem ir jābūt ortogrāfiski un gramatiski pareiziem, tie nedrīkst saturēt iespiedkļūdas,

 2. tiem ir jāievēro lietišķo rakstu valodas stils,
 3. tajos ir jālieto oficiāli apstiprinātā terminoloģija (ja tāda pastāv).

Izplatītākās kļūdas iekļauj:

Kļūdas raksturojums Nepareizie varianti Pareizie varianti
Nepareiza lielo/mazo burtu lietošana nosaukumos (organizācijas, sistēmas u. c.) Tiesu Administrācija Tiesu administrācija
Sodu Reģistrs Sodu reģistrs
Nepareiza terminoloģijas lietošana aplikācija lietotne
uzinstalēt instalēt
Citas kļūdas nr Nr.

Negatīvie piemēri

 1. Šajos piemēros ir pieļautas ortogrāfiskās, gramatiskās un/vai iespiedkļūdas:

  1. Iestādes “Tiesu administrācija” nosaukumā ir lielo burtu lietojuma kļūda: pareizi ir “Tiesu administrācija”, nevis “Tiesu Administrācija”:

  2. “Vārds, Uzvārds” → “Vārds, uzvārds”

  3. “Sodu Reģistrs” → “Sodu reģistrs”

  4. “iedzīvotāju reģistrs” → “Iedzīvotāju reģistrs”

 2. Šajos piemēros nav ievērots pareizs valodas stils:

  1. Frāzēs (kļūdu paziņojumos) tiek lietoti familiārismi (uzruna uz tu: “norādi”, nevis “norādiet”):

 3. Šajā piemēra nav lietots pareizais termins “lietotne” vārda “aplikācija” vietā: