3.5.1 Formulējumi nav pretrunīgi

Identifikators

EPAK.UI.Cont.1

Obligātums

 — neatceļams

Izklāsts

Visiem formulējumiem (uzrakstiem) e-pakalpojuma kontekstā ir jābūt nepretrunīgiem. Tas ietver:

  1. Atšķirīgajās vietās esošie formulējumi nav pretrunīgi savā starpā. Tas arī attiecas uz gadījumu, kad formulējumi ir pretrunīgi netiešā veidā, proti, viens formulējums neatbilst tam, kas izriet no otra formulējuma.

  2. Visi formulējumi ir saskaņoti ar nozarē un, pēc iespējas, LVP portālā pieņemtajiem un/vai lietotajiem terminiem, frāzēm, kā arī ir viennozīmīgi saprotami lietotājiem.

  3. Viens un tas pats jēdziens tiek apzīmēts ar vienu un to pašu terminu.

  4. Viens un tas pats termins apzīmē vienu un to pašu jēdzienu, izņemot gadījumus, kad konkrētā jēdziena izvēle kontekstā ir acīmredzama.

Pamatojums

Formulējumu pretrunīgums neveicina lietotāja pareizo interpretāciju e-pakalpojuma saturam, un tāpēc ir potenciāls kļūdu un nesagaidāmās uzvedības avots no lietotāja puses.

Piemēri

  1. E-pakalpojumā izvēles rūtiņas teksts “Iepazinos ar norādīto informāciju” nav saistošs lietotājam. Ja izvēles rūtiņas iezīmēšana tiek interpretēta kā lietotāja apzināta piekrišana augstāk norādītajam tekstam, tad arī ir jābūt attiecīgajam izvēles rūtiņas tekstam, piemēram, “Piekrītu norādītajai informācijai”.

  2. E-pakalpojumā tiek jaukti jēdzieni “deklarētā adrese” un “deklarējamā adrese”, paskaidrē norādot, ka lietotājam ir jāievada deklarētā adrese, kaut arī tiek prasīts ievadīt deklarējamo adresi.