3.4.5 Datu lauku izvietojums pa soļiem ir loģisks

Identifikators

EPAK.UI.Org.5

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Datu lauku izvietojumam pa soļiem ir jābūt spēkā:

 1. Sarežģīta formāta datu lauku aizpildīšanai tiek lietoti uznirstošie elementi vai logi.

 2. Ievadei pirmie tiek prasīti e-pakalpojuma izpildei būtiskākie dati.

 3. Loģiski saistītiem ievaddatiem atbilstošie lauki ir sagrupēti un/vai ir izvietoti vienā vai blakus esošajos soļos.

 4. Katrā solī nav vairāk par 7–10 ievadlaukiem.

 5. Loģiski mazsaistītiem ievaddatiem atbilstošie lauki ir izvietoti atšķirīgajos soļos, vai ir atdalīti ar horizontālo līniju.

 6. Vairākās vietās atkārtojušos ievaddatu norādīšana ir izdalīta atsevišķajā uznirstošajā logā.

 7. Uznirstošajos logos nav citu uznirstošo logu.

Pozitīvie piemēri

 1. Kaut arī noteiktie datu lauki ir maz saistīti savā starpā, tomēr noteikto apsvērumu dēļ tie ir izvietoti vienā solī (piemēram, tādēļ, lai soļu skaits šim e-pakalpojumam nebūtu pārāk liels). Šajā gadījumā attiecīgie lauki (lauku grupas) ir atdalīti ar horizontālajām līnijām:

 2. Dzīvesvietas adreses norādīšanai (datu lauks “Dzīvesvietas adrese”) tiek izmantots atsevišķs logs, kas tiek atvērts ar pogas “Izvēlēties” nospiešanu:

  Šāds risinājums ļauj paslēpt viena loģiskā datu vienuma ievadīšanu, kas gan atvieglo strukturētās adreses ievadīšanu (jo tā ir atsevišķa logā), gan pārējo datu lauku ievadi (jo, ievadot, piemēram, e-pasta adresi, nav redzami vairāki datu lauki dzīvesvietas adreses komponentu (pilsēta, iela, māja) ievadei).