3.4.4 E-pakalpojumā nav tukšo soļu/darbību

Identifikators

EPAK.UI.Org.4

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

E-pakalpojuma izpildes laikā katram rādāmajam solim ir jābūt funkcionāli pamatotam — t. i., tam, ņemot vērā e-pakalpojuma izpildes laikā ievadītos un saņemtos datus, ir jāpilda noteikta funkcija. Soļi, kas ir nepieciešami tikai noteiktajos e-pakalpojuma izpildes gadījumos, ir jāslēpj pārējos gadījumos — atbilstoši e-pakalpojuma biznesa loģikas izpildes nosacījumu algoritmam.

Piemēri

  1. E-pakalpojumā pāreja pie viena no kārtējiem soļiem atver latvija.lv apmaksas sistēmas saskarni pat tad, ja apmaksa nav nepieciešama (apmaksājamā summa ir 0,00 EUR):

    Šajā gadījumā (kad apmaksa nav nepieciešama) apmaksas sistēmas saskarne nav jāatver, bet jāparedz attiecīgā loģika, pārejot pie e-pakalpojuma nākamā soļa.