3.4.3 Lietotājs tiek brīdināts pirms būtiskām darbībām

Identifikators

EPAK.UI.Org.3

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Pirms visām darbībām (piemēram, kuras iniciē nākamā soļa pogas nospiešana), kas ir uzskatāmas par būtiskām un/vai neatgriezeniskām e-pakalpojuma izpildes kontekstā (piemēram, dati tiek apstiprināti un nosūtīti atjaunošanai attiecīgajos reģistros), ir attiecīgi jābrīdina lietotājs, turklāt tieši pirms šīs darbības veikšanas. Ir jānodrošina iespēja lietotājam atteikties no attiecīgās darbības veikšanas, nepārtraucot e-pakalpojuma izpildi, piemēram, atgriežoties uz iepriekšējiem soļiem datu precizēšanai.

Attiecīgās pogas tekstam ir skaidri jānosaka izpildāmās darbības raksturs, piemēram: "Nosūtīt datus", “Iesniegt pieprasījumu”, nevis “Tālāk”.

Pozitīvais piemērs

E-pakalpojumā pirms iesnieguma nosūtīšanas atbildīgajai iestādei attiecīgā darbība lietotājam ir papildus jāapstiprina, turklāt, divos veidos: ar izvēles rūtiņas iezīmēšanas un pogas nospiešanas palīdzību: