3.4.2 E-pakalpojums ir loģiski noslēdzams visos gadījumos

Identifikators

EPAK.UI.Org.2

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Ja e-pakalpojums nevar tikt turpināts (pārejot pie nākamā soļa) noteikta biznesa līmeņa ierobežojuma dēļ, tad pēdējā pieejamajā solī ir jābūt pogai, kas ļauj lietotājam pabeigt e-pakalpojuma izpildi.

Šis īpaši attiecas uz gadījumu, kad lietotājs ar šī e-pakalpojuma izpildi jau sasniedza savu mērķi (vai loģiski pabeigtu tā daļu).

Šis neattiecas uz gadījumu, kad e-pakalpojuma turpināšana nav iespējama nenorādītu vai nekorekti ievadītu datu dēļ.

Pamatojums

Uzsākta e-pakalpojuma izpilde vispārīgajā veidā var tikt pārtraukta ar kādu no šādām darbībām:

  1. Lietotājs ar e-pakalpojuma piedāvātās pogas palīdzību izvēlējās darbību pabeigt e-pakalpojuma izpildi (loģiskā pabeigšana).

  2. Lietotājs no e-pakalpojuma vadības paneļa izvēlējās darbību pārtraukt pakalpojuma izpildi (manuālā

  3. E-pakalpojums pats iniciēja savu pārtraukšanu (transakcijas beigas; loģiskā pārtraukšana).

Tādējādi ir svarīgi, lai e-pakalpojuma pārtraukšanas fiziskais veids atbilstu e-pakalpojuma pārtraukšanas loģiskajam veidam (loģiski pabeigts vai manuāli pārtraukts).

Piemēri

  1. E-pakalpojums 2. solī, ja personai nav atrasti sodi (pārkāpumu protokoli), piedāvā vienīgi iespēju atgriezties uz soli atpakaļ, nepiedāvājot iespēju pabeigt e-pakalpojuma izpildi — kaut arī, pēc būtības, lietošanas scenārijs šajā gadījuma konkrētajam lietotājam jau tika pabeigts, jo viņa mērķis “pārbaudīt uzliktos naudas sodus un, ja tādi ir, iespējams, tos apmaksāt” var tikt uzskatīts par pabeigtu:

    Šajā gadījumā pēc pogas “Atpakaļ” būtu jāpievieno noklusētā poga “Beigt” (iespējams, ar citu nosaukumu), kas loģiski un korekti noslēgtu e-pakalpojuma izpildi: