3.4.1 E-pakalpojuma soļu organizācija ir secīgi lineāra

Identifikators

EPAK.UI.Org.1

Obligātums

 — vēlams

Izklāsts

E-pakalpojumam ir jābūt organizētam tā, lai būtu iespējamas tikai šādas pārejas starp soļiem:

  1. no viena soļa uz [tuvāko] nākamo — ja veiksmīgi izpildās datu pārbaudes soļa beigās,

  2. no viena soļa uz jebkuru no iepriekšējiem — datu pārbaudēm nav jābūt veiktām.

Noteiktajos soļos un/vai gadījumos pārejas uz citiem soļiem var būt papildu ierobežotas (piemērām, e-pakalpojuma pēdējā solī, kas parāda jau noteikto apstiprināto darbību izpildes rezultātu, var nebūt pieejama uz iepriekšējiem soļiem).

Tipiski un ieteicami e-pakalpojumu soļu lineārās organizācijas veidi ir redzami attēlā:

(a)

(b)

Daļā (a) soļu organizācija atbilst informatīvajam e-pakalpojumam, kas pirmajos soļos savāc no lietotāja datus, un pēdējā solī pēc šiem saņemtajiem datiem sniedz informatīvā pieprasījuma rezultātu, piemēram, atbildi, vai norādītā persona ir deklarētā norādītajā adresē, datus, kas par personu ir VDEĀVK rīcībā u. tml.

Daļā (b) soļu organizācija atbilst e-pakalpojumam, kas sūta lietotāja norādītos biznesa datus atbilstošajai organizācijai vai tās reģistram, sagaidot no tās noteikto rīcību (manuālo vai automātisko). Šajā gadījumā e-pakalpojums pirmajos soļos savāc no lietotāja datus, priekšpēdējā solī prasa datu nosūtīšanas (un tātad noteiktās darbības izpildes pieprasījuma) apstiprināšanu no lietotāja (ar iespēju lietotājam veikt korekcijas datos, atgriežoties uz iepriekšējiem soļiem), un pēdējā solī informē lietotāju par datu nosūtīšanas vai maksājuma rezultātu (jau bez iespējas atcelt šo datu nosūtīšanu vai maksājumu, atgriežoties uz kādu no iepriekšējiem soļiem).

Soļu nosaukumiem ir jābūt lietvārdiem vai lietvārdu frāzēm, kas raksturo soļa funkciju vai solī ievadāmos datus, piemēram, “Pamatdatu ievade”, “Datu apstiprināšana”, “Deklarācijas iesniegšana”, “Īpašuma izvēle”, “Pieteikuma priekšskatījums”, “Protokola dati”.