3.4 Prasības soļu organizācijai

Šajā nodaļā ir definētas prasības e-pakalpojumu loģiskajai organizācijai, ietverot jautājumus, kā organizēt e-pakalpojuma izpildes procesu, lai, no vienas puses, tiktu sasniegts e-pakalpojuma definētais izpildes mērķis, un, no otras puses, tiktu ievēroti atšķirīgie ierobežojumi, t. sk. biznesa līmeņa ierobežojumi, tehniskie ierobežojumi un ierobežojumi, kas ir saistīti ar lietotāju kā cilvēku.