3.3.4 E-pakalpojums rāda tikai lietotājam nepieciešamu un saprotamu informāciju

Identifikators

EPAK.UI.Biz.4

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

E-pakalpojuma lietotājam ir jārāda tikai viņam nepieciešamā informācija (e-pakalpojuma izpildei), kā arī tādā veidā, lai tā būtu saprotama lietotājam (pieņemot, ka lietotājam nav speciālo prasību bez biznesa līmeņa prasībām, ko paredz e-pakalpojums):

  1. Palīginformācija, kas ir nepieciešama pakalpojumā, bet neprasa lietotāja īpašu uzmanību (t. sk. lietotāja datu lietošanas noteikumi), ir jārāda sakļautā veidā, piemēram, iekļaujot to uznirstošajos logos vai paskaidrēs.

  2. Tehniskā informācija, kas nav nepieciešama biznesa procesa izpildei (bet ir palīginformācija atbalstam vai tml.), ir jārāda sakļautā veidā vai nav jārāda vispār (īpaši ja šī informācija iekļauj realizācijas detaļas).