3.3.2 E-pakalpojumi nesaglabā datus starp lietotāja sesijām

Identifikators

EPAK.UI.Biz.2

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Katrai e-pakalpojuma izpildes reizei (lietotāja sesijai) ir jābūt neatkarīgai no iepriekšējām šī pakalpojuma izpildes reizēm (t. sk. ja pakalpojumu izpilda viena un tā pati persona), izņemot gadījumus, kad iepriekšējās šī e-pakalpojuma izpildes reizēs biznesa mērķa sasniegšanā tika atjaunināti attiecīgi biznesa dati (piemēram, atjaunināti dati valsts vai pašvaldību reģistros).

Tas nozīmē, ka e-pakalpojumiem nedrīkst saglabāt pagaidu datus starp to izpildes reizēm: vai nu šiem datiem ir jābūt apstiprinātiem biznesa līmenī un attiecīgi izplatītiem, vai nu šos datus vispār nedrīkst saglabāt izmantošanai citās šī e-pakalpojuma (un arī citu e-pakalpojumu) izpildes reizēs.

Pamatojums

Katrai e-pakalpojuma izpildes reizei ir jābūt loģiski pabeigtai (neskaitot e-pakalpojuma izpildes pārtraukšanu vai neparedzētas kļūdas) — ar katru e-pakalpojuma izpildes reizi lietotājam ir jāsasniedz savs mērķis (vai loģiski pabeigta tā daļa; sk. arī prasību EPAK.UI.Org.2).

Risinājumi, kas saglabā pagaidu datus starp viena lietotāja vairākām sesijām, var tikt realizēti kā LVP portāla lietotnes.