3.3.1 E-pakalpojums kalpo viena mērķa sasniegšanai

Identifikators

EPAK.UI.Biz.1

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

E-pakalpojumam ir jārealizē tieši viens biznesa lietošanas gadījums:

  1. no vienas puses, katrai e-pakalpojuma izpildes reizei ir jānodrošina konkrētā rezultāta esamība, konkrēta mērķa sasniegšana,

  2. no otras puses, vienā e-pakalpojuma izpildes reizē nedrīkst iegūt vairākus no biznesa viedokļa atšķirīgus rezultātus (vai sasniegt atšķirīgus mērķus).

Pamatojums

E-pakalpojums ir noteiktā veidā noformēta lietotne portālā latvija.lv, kā izpilde ļauj lietotājam sasniegt noteiktu (e-pakalpojuma definētu) mērķi. Piemēram, šis mērķis var būt:

  1. deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, savā aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas dzīvesvietu Latvijā,

  2. iegūt datus par sevi no Iedzīvotāju reģistra,

  3. noteikt, vai konkrētajai personai konkrētajā adresē ir deklarēta dzīvesvieta,

  4. pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai.

Tipisks e-pakalpojuma izmantošanas gadījums ir šāds:

  1. Lietotājam ir noteikta vajadzība (user need). Šīs lietotāja vajadzības apmierināšanai kā viens no soļiem var tikt izmantots konkrēts e-pakalpojums.

  2. Lietotājs attiecīgajā solī izpilda e-pakalpojumu. E-pakalpojuma izpildes rezultātus lietotājs izmanto turpmākajiem soļiem, līdz viņa vajadzība netiks apmierināta.

Atšķirīgām lietotāja vajadzībām, kas ietver līdzīgus soļus, ir jābūt iespējai izmantot vienu attiecīgu e-pakalpojumu. Šim nolūkam katra e-pakalpojuma tvērumam ir jābūt pietiekami ierobežotam, lai vairākos e-pakalpojumos nebūtu no biznesa viedokļa nozīmīgu atkārtojušos daļu.