3.3 Prasības biznesa līmenim

Šajā nodaļā ir definētas prasības e-pakalpojumu biznesa līmenim, ietverot jautājumus, kāds ir e-pakalpojuma izpildes mērķis no lietotāja skatupunkta, ko e-pakalpojums sniegs lietotājam, kādas ir e-pakalpojuma izmantošanas robežas.