3.2.1 E-pakalpojuma izstrādei tiek izmantota ietvara jaunākā versija

Identifikators

EPAK.UI.Proc.1

Obligātums

 — neatceļams

Izklāsts

Pirms e-pakalpojuma izstrādes uzsākšanas izstrādātājam vai pasūtītājam ir jāpieprasa no VRAA aktuālā Latvijas valsts portāla e-pakalpojumu ietvara izstrādes versija, kas atbilst produkcijā esošajai e-pakalpojuma ietvara versijai.

VRAA ir tiesīga neizvietot/nepublicēt e-pakalpojumu, ja tas tika izstrādāts ietvara versijai, kas neatbilst aktuālajai versijai, izņemot situāciju, ja VRAA e-pakalpojuma izstrādes laikā nomaina aktuālo versiju (produkcijas versiju), par to nebrīdinot E-pakalpojuma izstrādes pasūtītāju.

Pamatojums

E-pakalpojumu ietvara jaunākās versijas atbilst Latvijas valsts portāla aktuālajai koncepcijai, kā arī var sniegt izstrādātājiem jaunus vai pilnveidotus rīkus noteiktu uzdevumu risināšanai. Ietvara veco versiju izmantošana e-pakalpojumos var nenodrošināt prasību izpildi attiecībā uz e-pakalpojumiem un atbilstību portāla aktuālajai koncepcijai un tāpēc nav pieļaujama.