3.2 Prasības procesam

Šajā nodaļā ir definētas prasības e-pakalpojuma izstrādes procesam, kas var ietekmēt e-pakalpojuma lietotāja saskarni.