3.1.2 Vēlamu prasību neievērošana

Identifikators

EPAK.UI.Meta.2

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Ja e-pakalpojuma izstrādes laikā tiek konstatēts, ka šajā dokumentā definētās vēlamās prasības var netikt ievērotas (vai netiks ievērotas), tad par to pēc iespējas ātrāk ir jāinformē VRAA, norādot:

  1. izstrādājamo e-pakalpojumu,

  2. prasības, kas var netikt ievērotas (netiks ievērotas),

  3. iemeslu, kāpēc ir uzskatāms, ka prasības var netikt ievērotas (netiks ievērotas).

Pamatojums

Informēšana par prasībām, kas netiks ievērotas, no vienas puses, ļauj sekmēt šādu prasību (vai pārējā šī dokumenta satura) pārskatīšanu. No otras puses, šis sniedz iespēju VRAA ieteikt izstrādātājam labāku veidu, kā sasniegt nepieciešamo rezultātu (iespējams, pat ievērojot attiecīgās prasības).