3.1.1 Prasību obligātums

Identifikators

EPAK.UI.Meta.1

Obligātums

 — neatceļams

Izklāsts

Visas šajā dokumentā definētās prasības, kuru obligātums ir “obligāts”, ir jāievēro obligāti, izņemot gadījumus, kad par konkrētās prasības neievērošanu konkrētajā e-pakalpojumā panākta rakstiska vienošanās ar VRAA.

Visas šajā dokumentā definētās prasības, kuru obligātums ir “neatceļams”, ir jāievēro obligāti, bez jebkādiem izņēmumiem.