3.1 Metaprasības

Šajā nodaļā ir definētas prasības, kas apraksta pārejās grupās definēto prasību pielietošanu.