1.5 Heiristiskajā izvērtēšanā izmantotie lietojamības principi

 1. Lietotāja informēšana par sistēmas stāvokli un darbību

  Lietotājs vienmēr saņem informāciju par sistēmā notiekošajām darbībām ar atbilstošu atgriezenisku saiti saprātīgā laikā.

 2. Saikne starp sistēmu un reālo pasauli

  Informācija sistēmā tiek pasniegta lietotājam saprotamā valodā, ar lietotājam pazīstamām frāzēm un koncepcijām. Informācija parādās dabiskā un loģiskā secībā.

 3. Lietotāju kontrole un brīvība

  Lietotāji var izvēlēties kādu no sistēmas funkcijām kļūdaini, tādēļ nepieciešama skaidri redzama iespēja atgriezties no nevēlamā stāvokļa. Jāatbalsta iespēja atsaukt iepriekš veikto darbību.

 4. Konsekvence un standartu ievērošana

  Lietotāju nevajag pārsteigt ar dažādiem vārdiem vai darbībām, kuras nozīmē vienu un to pašu. Nepieciešams ievērot sistēmā pieņemtās konsekvences.

 5. Kļūdainu darbību izvēles novēršana

  Labāk novērst situāciju, kurā lietotājs saņem korektu kļūdas paziņojumu. Labāk novērst kļūdas parādīšanās iespēju vai brīdināt lietotāju pirms darbības veikšanas, kas izsauks kļūdas parādīšanos.

 6. Atpazīšanas nevis atcerēšanās izmantošana

  Jāsamazina lietotāja atmiņas noslodze, padarot objektus, darbības un iespējas sistēmā redzamas. Lietotājam nav jāatceras informācija iepriekšējā ekrānformā, lai to izmantotu nākamajā ekrānformā. Lietošanas instrukcijai sistēmā jābūt redzamai vai viegli iegūstamai, kad vien tas ir nepieciešams.

 7. Elastība un izmantošanas efektivitāte

  Sistēmai ir jārūpējas gan par nepieredzējušu, gan pieredzējušu lietotāju vajadzībām. Jāļauj pieredzējušiem lietotājiem izmantot funkcionalitāti, kas paātrina darbību ar sistēmu, bet kuru neizmanto nepieredzējuši lietotāji. Jāļauj lietotājiem pielāgot biežāk izpildāmās darbības.

 8. Estētika un minimālistisks dizains

  Ekrānformām nav vajadzības saturēt informāciju, kas nav svarīga vai ir reti nepieciešama. Katra papildu informācijas vienība ekrānformā konkurē ar svarīgām informācijas vienībām un samazina to nosacīto redzamību.

 9. Palīdzība lietotājiem kļūdu gadījumā

  Kļūdu paziņojumiem ir jābūt vienkāršā valodā (bez kodiem), precīzi norādot problēmu un konstruktīvi iesakot risinājumu.

 10. Palīdzības dokumentācija

  Ir labāk, ja sistēmu var izmantot bez dokumentācijas, bet vajadzības gadījumā palīdzības dokumentācija jābūt pieejamai. Palīdzības informāciju ir jāspēj viegli sameklēt, tai jāapraksta lietotāja veicamais uzdevums, jāuzskaita konkrēti soļi, kas jāveic, un tā nedrīkst būt par garu.