1.4.5.2 Uz pārbaudi orientēta izvērtēšana

Uz pārbaudi orientēta izvērtēšana var būt lietderīga un ātrāka par cilvēkorientētu testēšanu, kā arī var papildināt cilvēkorientētu testēšanu. Ideālā gadījumā uz pārbaudi orientētu izvērtēšanu veic lietojamības speciālisti, kuru secinājumu pamatā ir iepriekšēja pieredze ar problēmām, kuras ir piedzīvojuši lietotāji, kā arī pašu zināšanas par ergonomikas jautājumiem un standartiem. Var apvienot vairāku speciālistu vērtējumu, lai mazinātu iespējamu subjektivitāti. Vajadzības gadījumā pārbaudi var veikt sadarbībā ar lietotnes jomas speciālistiem.

Uz pārbaudi orientētu izvērtēšanu jāpapildina ar kontrolsarakstiem, lietotāja prasību sarakstiem, vispārīgām lietojamības vadlīnijām, nozares labās prakses aprakstiem, lietojamības heiristiku, vadlīnijām vai standartiem. Šajās vadlīnijās ir iekļauti divi kontrolsaraksti, kurus nepieciešams izmantot, veicot izvērtēšanu:

  1. E-pakalpojumu lietotāja saskarnes kontrolsaraksts, kas ir izmantojams obligāti;

  2. Heiristikās izvērtēšanas principi.

Salīdzinājumā ar cilvēkorientētu testēšanu uz pārbaudi orientētā izvērtēšanā ne vienmēr tiek noteiktas tās pašas problēmas, kādas varētu konstatēt cilvēkorientētā testēšanā. Pārbaude vairāk tiecas uzsvērt nepārprotamas problēmas, bet tās pielietojums sarežģītās vai inovatīvās saskarnēs varētu nebūt tik labs. Šīs pārbaudes efektivitāte vienmēr ir atkarīga no vērtētāju prasmēm, pieredzes un zināšanām. Jo lielāka ir atšķirība starp vērtētāju un reālo lietotāju zināšanām un pieredzi, jo mazāk uzticami ir rezultāti.

Jau projekta plānošanas fāzē ir jāpieņem lēmums par paredzētajām cilvēkorientētas izvērtēšanas pieejām un to, kuriem nodevumiem tā tiks veikta.

Ieteicams ieplānot un veikt tieši cilvēkorientētu testēšanu (lietojamības testēšanu), kurā tiek iesaistīti arī gala lietotāju pārstāvji, kā arī jāņem vērā, ka VRAA pārstāvji pirms e-pakalpojuma publicēšanas portālā www.latvija.lv veiks piegādātā e-pakalpojuma atbilstības pārbaudi atbilstoši E-pakalpojumu lietotāja saskarnes kontrolsarakstā iekļautajām pozīcijām.