1.4.5.1 Cilvēkorientēta testēšana

Cilvēkorientētu testēšanu var veikt jebkurā projekta posmā. Sākotnējā izstrādes posmā lietotājus var iepazīstināt ar modeļiem, scenārijiem vai projekta koncepcijas skicēm un lūgt lietotājus novērtēt tos atbilstoši reālajam kontekstam. Šāda agrīna testēšana ļauj iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par sagatavotā projekta vispārējo pieņemamību.

Vēlākā izstrādes posmā cilvēkorientētu testēšanu var veikt, izmantojot augstas gatavības skices, kuras attēlo visu e-pakalpojuma darbības scenāriju vai jau izstrādāto e-pakalpojumu, kas jau līdzinās testēšanai reālā vidē. Testēšanas laikā lietotājiem ir jāizpilda uzdevumi, ar kādiem viņi saskarsies, izmantojot reālu sistēmu. Risinot dotos uzdevumus, lietotājs spēs novērtēt potenciālās sistēmas lietojamības aspektus un norādīt uz problemātiskajām vietām, kuras nepieciešams piefiksēt, analizēt un pieņemt lēmumu par realizāciju.

Ja tiek plānota lietojamības testēšana jau izstrādātam e-pakalpojumam, tad jābūt arī saskaņotai izmaiņu vadības procedūrai, lai būtu iespējams risināt jautājumus par potenciālo lietotāju ieteikumu iestrādi jau izveidotajā e-pakalpojumā. Programmproduktiem šādu testēšanu bieži dēvē par beta testēšanu, kad programmas agrīnu versiju padara pieejamu un lietotājus informē, ka produkts nav pabeigts un vēl tiks uzlabots.