1.4.1 Cilvēkorientētas izstrādes plānošana

Programmatūras izstrādes plānu gatavo, ņemot par pamatu izvēlēto izstrādes metodiku, kurā tiek iekļautas cilvēkorientētājā izstrādē paredzētās aktivitātes. Jāņem vērā, ka vienas aktivitātes rezultāts tiek izmantots, lai varētu veikt nākamo aktivitāti.

Projekta plānu parasti sagatavo Izstrādātāja puse, kurā nepieciešams vismaz specificēt:

  1. Sagatavojamos nodevumus un nepieciešamos resursus to sagatavošanai;

  2. Veicamās aktivitātes, to nosaukumu, ilgumu, sākuma datumu vai atkarību no citām aktivitātēm plānā, atbildību par izpildi (vismaz norādot Izstrādātājs vai Pasūtītājs).

Atkarībā no projekta sarežģītības, piedāvātās metodikas un savstarpējās vienošanās tiek precizēts, kā tiks veikta risku pārvaldība, kvalitātes nodrošināšana, lēmumu un izmaiņu pārvaldība.

Konkrētie sagatavojamie plāni un to saturs netiek noteikti šajās vadlīnijās, bet tiem ir jānodrošina pietiekama komunikācija un aktivitāšu atsekojamība starp Izstrādātāja un Pasūtītāja pusēm.

Tā kā cilvēkorientētās pieejas pamatā ir sadarbība ar dažādām ieinteresētajām pusēm – Pasūtītāju, lietotāju pārstāvjiem, dizaineri, tehniskajiem izstrādātājiem utt. –, tad jārēķinās, ka sagatavoto nodevumu izskatīšana un komentēšana no ieinteresētajām pusēm prasīs laiku. Pirms plāna pabeigšanas būtu lietderīgi vienoties ar Pasūtītāju :

  • kādos termiņos būs iespējama darba nodevumu izskatīšana;

  • cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai noorganizētu ieinteresēto pušu tikšanos;

  • plānoto iterāciju skaitu, piemēram, skiču izstrādei un precizēšanai pēc to apspriešanas darba grupā (kā minimums būtu jārēķinās ar trim iterācijām);

  • pieeja lietojamības testēšanai – vai tā notiks ar zīmētām ekrānformām, kas var notikt pirms izstrādes, vai jau ar izstrādātu e-pakalpojumu, kas savukārt nodrošina pilnīgu izstrādātā risinājuma pārbaudes iespēju lietotājam.

Aktivitāšu kalendāro plānu nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju, lai arī Pasūtītāja puse varētu laicīgi sagatavoties plānā paredzēto aktivitāšu veikšanai.