1.3 Ieguvumi, pielietojot cilvēkorientētu izstrādi

Cilvēkorientētas pieejas izmantošana sniedz būtiskus ekonomiskus un sociālus labumus lietotājiem, pasūtītājiem un piegādātājiem. Augstas lietojamības sistēmas un produkti parasti ir veiksmīgāki gan tehniskā, gan komerciālā ziņā. Augsta lietojamība palielina lietotāju produktivitāti, apmierinātību un samazina diskomfortu un stresu. Lietotāju apmierinātība sniedz priekšrocības, piemēram, uzlabojot zīmola tēlu. Ja lietotāji var saprast un lietot produktus bez papildu palīdzības, tad samazinās atbalsta un palīdzības dienesta izmaksas.

Visus cilvēkorientētā izstrādes procesa ieguvumus var noteikt, ņemot vērā produkta, sistēmas vai pakalpojuma izmaksas par visu tā mūža ciklu, tostarp par koncepciju, analīzi, projektēšanu, ieviešanu, atbalstu, lietošanu un uzturēšanu.