1.1 Procesa atbilstība standartiem

E-pakalpojumu izstrādes procesā jāpievērš īpaša uzmanība lietotājiem, viņu vajadzībām un prasībām, izmantojot cilvēkfaktorus/ergonomiku, lietojamības zināšanas un metodes, lai izstrādātie e-pakalpojumi nodrošinātu tādas īpašības kā lietojamība, lietderība un nodrošinātu augstu lietotāju apmierinātību. Izstrādājot šīs vadlīnijas ir ņemta vērā cilvēkorientētās izstrādes pieeja atbilstoši standartam [1] ISO 9241-210 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: Cilvēkorientēti projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām”.

Augstāk minētais standarts nenosaka ne pašu izstrādes pieeju, ne metodiku, ne arī visas veicamās aktivitātes programmatūras izstrādes projektā, kā piemēram [2], bet nosaka procesu, lai izstrādātā sistēma vai pakalpojums nodrošinātu lietotāju apmierinātību, labsajūtu, pieejamību un ilgtspējību. Tāpat arī veicinātu efektivitāti un produktivitāti. Šajās vadlīnijās aprakstītā cilvēkorientētā izstrādes procesu pieeja papildina esošās sistēmu projektēšanas pieejas. Tā var tikt ietverta uz objektu orientētās, ūdenskrituma modeļa un spējās programmatūras izstrādes pieejās.

Cilvēkorientētā izstrāde ietver tādas metodes kā lietotāja darbību analīzi, skiču un prototipu gatavošanu, darbu ar fokusa grupām un lietojamības testēšanu, izstrādāto skiču uzlabošanu vairākās iterācijās, lai ne tikai labāk saprastu lietotāju vajadzības, bet arī uzlabotu izstrādājamā e-pakalpojuma lietojamību.