1. Cilvēkorientēts izstrādes process

E-pakalpojumu, kuri tiek izmitināti portālā Latvija.lv, izstrādi nosaka vairākas vadlīnijas. Šis dokuments apraksta e-pakalpojumu vizuālā izskata izstrādes prasības, kuras var sadalīt divās daļās:

  1. Aktivitāšu veikšana noteikta procesa ietvaros, kas nodrošina cilvēkorientētas pieejas nodrošināšanu projektā (šī nodaļa);
  2. Prasības e-pakalpojumu lietotāja saskarnes izstrādē (sk. 3. nodaļu).