E-pakalpojumu vizuālā izskata ievērošanas vadlīnijas

Nolūks

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt vadlīnijas, kuras nosaka prasības e-pakalpojumu vizuālā izskata izstrādei. Dokumentā ir sniegts apraksts par pielietojamo cilvēkorientātas izstrādes procesu un prasībām vizuālā dizaina izstrādē.

Auditorija

Šī dokumenta auditoriju veido:

  • e-pakalpojumu izstrādes pasūtītāji;
  • e-pakalpojumu izstrādātāji, kuri veic jaunu e-pakalpojumu izstrādi vai jau esošo migrāciju un papildināšanu;
  • VRAA darbinieki, kuri ir atbildīgi par VISS nodevumu un e-pakalpojumu pieņemšanu un izvērtēšanu.

Identifikators

VRAA-13_7_14_50-VISS_2014-EPAK_UI-VDL