3. Tīmekļa pakalpes ieviešana un darbināšana produkcijas vidē

Tīmekļa pakalpes izmitināšana Tīmekļa pakalpes izmitināšana Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Phase 1. TP uzstādīšanas pieteikums produkcijas vidē 1. TP uzstādīšanas pieteikums produkcijas vidē 2. Tīmekļa pakalpes apraksta pārbaude, auditpierakstu pārbaude 2. Tīmekļa pakalpes apraksta pārbaude, auditpierakstu pārbaude 3. Akcepttestēšanas akta parakstīšana 3. Akcepttestēšanas akta parakstīšana 4. Tīmekļa pakalpes reģistrēšana un uzstādīšana produkcijas v... 4. Tīmekļa pakalpes reģistrēšana un uzstādīšana produkcijas vidē Konsultatīvais atbalsts Konsultatīvais atbalsts Vai pakalpe tiek izmantota VISS infrastruktūrā? Vai pakalpe tiek izmantota VISS infrastruktūrā?

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1. TP uzstādīšanas pieteikums produkcijas vidē
Iestādes pārstāvis nosūta uz Aģentūras e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv pieprasījumu par tīmekļa pakalpes publicēšanu produkcijas vidē, kā arī tīmekļa pakalpes darbības aprakstu.
2.

Tīmekļa pakalpes apraksta pārbaude, auditpierakstu pārbaude

Aģentūra pārbauda tīmekļa pakalpes apraksta atbilstību VISS testa vides IS katalogam. Ja tīmekļa pakalpi paredzēts izmantot VISS infrastruktūrā, piemēram, e-pakalpojumos vai datu apmaiņā, tad Aģentūra veic auditpierakstu apkopošanu un analīzi. Gadījumā, ja tīmekļa pakalpes aprakstā jāveic labojumi vai tīmekļa pakalpes darbība neatbilst VISS vadlīnijām, Aģentūra informē iestādi, sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.

Ja tīmekļa pakalpe tiks izmantota VISS infrastruktūrā, pāriet uz 3.soli. Ja tīmekļa pakalpe netiks izmantota VISS infrastruktūrā, pāriet uz 4. soli.

3.
Akcepttestēšanas akta parakstīšana
Akcepttestēšanas akts no Aģentūras puses tiek papildināts ar auditpierakstiem, kā arī nosūtīts Iestādei parakstīšanas uzsākšanai.
4. Tīmekļa pakalpes reģistrēšana un uzstādīšana produkcijas vidē
Aģentūra veic tīmekļa pakalpes reģistrāciju produkcijas vides VISS IS katalogā, kā arī veic uzstādīšanu produkcijas vidē, ja tīmekļa pakalpe tiks izvietota produkcijas vidē.
5. Konsultatīvais atbalsts
Iestāde un izstrādātāji visa procesa laikā var saņemt konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.