Tīmekļa pakalpes, kas izmantot Pieprasījumu servisu, ieviešanas sadarbības procedūra

Jaunas tīmekļa pakalpes izmitināšana Jaunas tīmekļa pakalpes izmitināšana Phase 1. Tiesību pieprasījums un piešķiršana 1. Tiesību pieprasījums un piešķiršana 2. Tīmekļa pakalpes izstrāde 2. Tīmekļa pakalpes izstrāde 3. Tīmekļa pakalpes ieviešana un darbināšana produkcijas vidē 3. Tīmekļa pakalpes ieviešana un darbināšana produkcijas vidē

Jāņem vērā:

Testa un produkcija vidē ir pieejama Pieprasījumu servisa modernizētā versija - API Pārvaldnieks

N.p.k.

Solis Soļa apraksts
1. Tiesību pieprasījums un piešķiršana
Ietver darbības, kas veicamas, lai tīmekļa pakalpes izstrādātājiem tiktu piešķirtas nepieciešamās tiesības.
2.
Tīmekļa pakalpes izstrāde Ietver veicamās darbības un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iestāde izstrādātu VISS vadlīnijām atbilstošu tīmekļa pakalpi, kuru plānots izmitināt VISS infrastruktūrā e-pakalpojumu vai datu apmaiņas nodrošināšanai.
3. Tīmekļa pakalpes ieviešana un darbināšana produkcijas vidē
Ietver darbības, kas veicamas, lai tīmekļa pakalpe tiktu darbināta produkcijas vidē.