Pieteikšanās piekļuves tiesību saņemšanai E-iesniegumu apstrādes vidēN.p.k.
Solis Soļa apraksts
1.a. Pieteikuma iesniegšana, izmantojot E-formas VISS portālā

Iestāde izvēlas E-iesniegumu apstrādes vides lietotāju izveidei un/vai tiesību pieprasīšanai, izmantojot VISS portālā esošo E-formu “E-iesniegumu apstrādes darba vietas (IDDV) lietotāja tiesību pieprasīšana”.

Svarīgi! E-formu var iesniegt tikai iestādes pilnvarots darbinieks. Iestādes darbinieka pilnvarošanu iespējams veikt portālā www.latvija.lv, izpildot e-pakalpojumu “Pilnvarojums citu e-pakalpojumu izpildei”.

1.b.

Pieteikuma iesniegšana, to nosūtot uz pasts@vraa.gov.lv

Iestāde veic E-iesniegumu apstrādes vides lietotāju tiesību pieprasīšanu, izmantojot VISS portālā esošo veidlapu “Tiesību pieprasījumu veidlapa E-iesniegumu apstrādes videi VISS portālā”.

Svarīgi! Sagatavoto informāciju nepieciešams izvietot uz iestādes oficiālās veidlapas, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz Aģentūras oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv.
2. Pieteikuma saņemšana un reģistrēšana VRAA
Pieteikums tiek saņemts un reģistrēts Aģentūras lietvedībā, un nodots atbildīgajam darbiniekam izpildei.
3.
Pieteikuma apstrāde
Atbildīgais Aģentūras darbinieks veic pieteikumā esošās informācijas pietiekamības pārbaudi.
4.
Papildus informācijas pieprasīšana
Gadījumā, ja pieteikumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai ir citi jautājumi saistībā ar konkrēto pieteikumu, Aģentūras darbinieks vēršas pie pieteikumā norādītā iestādes atbildīgā darbinieka šīs informācijas precizēšanai.
5.
Lietotāju izveidošana un piekļuves tiesību piešķiršana
Aģentūras atbildīgais darbinieks saskaņā ar saņemto pieteikumu veic pieteikumā minēto lietotāju izveidi un/vai lietotāju piekļuves tiesību piešķiršanu, maiņu vai anulēšanu.
6.
VISS portāla lietotāju piekļuves informācijas nosūtīšana uz personu e-pasta adresēm Pēc E-iesniegumu apstrādes vides lietotāju izveides un/vai tiesību piešķiršanas sistēmā automātiski tiek ģenerēts informatīvs e-pasts ar piekļuves informāciju, kas tiek nosūtīts pieteikumā minētajām personām uz to e-pasta adresēm.
7.
Konsultācijas pieprasīšana
Gadījumā, ja iestādei ir jautājumi par lietotāju izveidi vai nepieciešama papildus informācija par pieteikuma aizpildīšanas kārtību, iestāde var lūgt konsultāciju par neskaidrajiem jautājumiem, tos nosūtot Aģentūrai uz e-pasta adresi atbalsts@vraa.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67502757.