Portāla ietvara vispārīgs apraksts

Portāls piedāvā plašas iespējas Latvijas iedzīvotājiem saņemt informāciju un publiskos pakalpojumus no valsts un pašvaldību institūcijām, nodrošina oficiālās saziņas kanālu ar Latvijas Valsts iestādēm.

Portāla Latvija.lv jaunākā versija ir ievērojami paplašinājusi tā funkcionalitāti un nodrošina:

  • Ērtāku portāla lietošanu, funkcionāli daudzveidīgāku un vizuāli pievilcīgāku gala lietotājiem;
  • Plašākas administrēšanas, konfigurēšanas un pārvaldīšanas iespējas sistēmas uzturētājiem;
  • Portāla kā platformas izmantošanu 3 pušu izstrādātājiem, lai izvietotu savus izstrādātos lietojumus.

Portāls ir paredzēts plašam lietotāju lokam, kas sevī var ietvert visus Latvijas iedzīvotājus. Portāls nodrošinās pakalpojumus gan privātpersonām, gan juridisku personu pārstāvjiem – uzņēmējiem. Galvenā portāla funkcionalitāte gala lietotājiem:

  • piekļuve Publisko pakalpojumu katalogam, kas nodrošina iespējams iegūt detalizētu informāciju par valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un veidiem, samaksas apjomu un kārtību, juridisko pamatojumu;
  • elektronisko pakalpojumu (e-pakalpojumu) izpildi, kas nodrošina pakalpojumu pieteikšanu, pakalpojuma rezultāta saņemšanu un vajadzības gadījumā pakalpojuma apmaksas veikšanu, un pakalpojuma rezultāta saņemšanu;
  • komunikācijas iespējas ar Valsts un pašvaldību institūcijām, norādot savu e-pasta adresi;
  • elektroniska palīdzība un konsultāciju saņemšana par darbu portālā un pakalpojumu izpildi;
  • personīgās darba vietas izmantošana, kurā lietotājam ir iespējas vienkopus redzēt visu saņemtos un nosūtītos paziņojumus, pārskatu par izpildītājiem e-pakalpojumiem, kā arī iespēja mainīt savus uzstādījumus un kontaktinformāciju;
  • piekļuve Latvijas Interneta resursu katalogam.

Informācijas avots:

Izmaiņas Latvija.lv portālā. Programmatūras prasību specifikācija VISS_2010.LVP.PPS versija 1.12