Klienta darba viets (KDV) produkta apraksts

Klienta darba vieta ir portāla www.latvija.lv centralizēts lietojums, kurš ir pieejams jebkuram autentificētam lietotājam un nodrošina pieeju personīgai informācijai no dažādiem datu avotiem (piemēram, parādīt informāciju par izpildītajiem e-pakalpojumiem un ar tiem saistīto papildus informāciju, piemēram, veiktos maksājumus, saņemtos un nosūtītos elektroniskos dokumentus, uzdevumus, paziņojumus. KDV tiek saņemta informācija par izmaiņām Maksājumu, e-pakalpojumu infrastruktūras, e-dokumentu krātuves utt. datos. KDV lietotāja ērtībām ļauj veidot atgādinājumus, kas izmantojot VISS notifikāciju servisu, var tikt nosūtīti uz lietotāja profilā reģistrētu e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

Klienta darba vieta nodrošina:

  • Lietotāju atribūtu krātuvē uzkrāto lietotāja datu (profila) attēlošanu un izmaiņas;
  • Lietotāja maksājumu un rēķinu informācijas attēlošanu;
  • Lietotāja izpildīto e-pakalpojumu un ar to saistītās informācijas attēlošanu;
  • Lietotāja saņemto un iesniegto dokumentu pārlūkošanu un izgūšanu;
  • Lietotājam uz portālu adresēto paziņojumu attēlošanu;
  • Lietotāja favorītos jeb izlases pakalpojumu saraksta uzturēšana;
  • Lietotāja atgādinājumu saraksta uzturēšana.

Pakārtotais saturs