E-iesnieguma iesniegšana un iestādes atbildes sniegšana

Iesnieguma iesniegšana, izpildot e-pakalpojumu “Iesniegums ie... Iesnieguma iesniegšana, izpildot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, un atbildes sniegšana iedzīvotājam no VISS portāla Pamatshēma Pamatshēma Phase Sākums Sākums Procesa beigas Procesabeigas 1. Iesnieguma iesniegšana, portālā www.latvija.lv izpildot e-... 1. Iesnieguma iesniegšana, portālā www.latvija.lv izpildot e-pakalpojumu «Iesniegums iestāde» 2. Iestādes atbildes sagatavošana un sniegšana iedzīvotājam n... 2. Iestādes atbildes sagatavošana un sniegšana iedzīvotājam no VISS portāla 3. Iestādes sniegtās atbildes saņemšana portālā www.latvija.lv 3. Iestādes sniegtās atbildes saņemšana portālā www.latvija.lv

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1. Iesnieguma iesniegšana, portālā www.latvija.lv izpildot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”

Satur darbību kopumu, ko portālā www.latvija.lv veic iedzīvotājs, kuras nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Šo darbību rezultātā tiek izveidots iestādei iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums atbilstoši Iesniegumu likumam.

Hipersaite uz e-pakalpojumu: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
2.

Iestādes atbildes sagatavošana un sniegšana iedzīvotājam no VISS portāla

Satur darbību kopumu, ko iestādes darbinieks veic VISS portāla iestādes darbinieka darba vietā (IDDV), apstrādājot saņemtu E-iesniegumu un/vai sniedzot atbildi E-iesnieguma iesniedzējam uz portālu www.latvija.lv vai atbilstoši citiem Iesniegumu likumā noteiktajiem iesniegumu izskatīšanas un/vai atbildes sniegšanas nosacījumiem.
3.

Iestādes sniegtās atbildes saņemšana portālā www.latvija.lv

Satur darbību kopumu, ko veic iedzīvotājs portāla www.latvija.lv klienta darba vietā (KDV), saņemot iestādes sniegtu atbildi uz E-iesniegumu.