E-pakalpojums ar maksājumu apstrādi

Maksājumu un rēķinu modulis nodrošina pakalpojumu apmaksu portālā latvija.lv, kas veicina elektronisko pakalpojumu izveidi. Rēķinu veidošana gan no VISS puses, gan latvija.lv nodrošina konsolidētu apmaksas modeli, kur tiek uzturēti esošie maksājumi un rēķini. Portālā būs pieejams maksājumu saraksts, kā arī izsniegto rēķinu saraksts. Sasaistes ar apmaksu nodrošinātājiem, tajā skaitā bankām un kredītkartēm nodrošinās maksātājiem moduļa lietojamību. Apmaksas iespēja ar kredītkartēm nodrošinās apmaksas pieejamību plašākam lietotāju lokam. Maksājumu un rēķinu modulim iespējams pievienot jaunus apmaksas sniedzējus, neveicot izmaiņas esošajā arhitektūrā.

Parakstītājs Vizuāla komponente, kas nodrošina elektroniska dokumenta parakstīšanu ar parakstāmā satura priekšskatīšanu, elektroniski parakstīta dokumenta validāciju un paraksta verifikāciju. Parakstītājs Jaunais integrācijas IS serviss Jaunais integrācijas IS serviss Adrešu meklēšanas komponente Vizuāla komponente, kas nodrošina Adrešu reģistrā reģistrētas adreses izvēli. Adrešu meklēšanas komponente Elektronisko dokumentu krātuve Dokumentu repozitorijs, kurā e-pakalpojums var pastāvīgi vai uz izpildes laiku uzglabāt elektroniskus dokumentus, pieejamus gan e-pakalpojuma izpildītājam, gan e-pakalpojuma turētājam. Elektronisko dokumentu krātuve Notifikāciju serviss VISS infrastruktūras serviss, kas nodrošina paziņojumu sūtīšanu www.latvija.lv un VISS portāla lietotājiem. Notifikāciju serviss Maksājumu modulis Rēķinu sagatavošanas, maksāšanas un apmaksas kontroles risinājums. Maksājumu modulis KDV formas Darba plūsmas vadīšanas mehānisms, kas nodrošina iespēju nosūtīt e-pakalpojuma izpildītājam pieprasījumu pievienot e-pakalpojumā ievadītajai informācijai papidus datus vai dokumentus. KDV formas IDDV formas Darba plūsmas vadīšanas mehānisms, kas nodrošina iespēju e-pakalpojuma turētājam izmitināt e-pakalpojuma izpildes soļus VISS portālā. IDDV formas Eksistējošie integrācijas IS servisi Integrācijas IS servisu kopa, kas ir pieejama www.latvija.lv e-pakalpojumiem. Eksistējošie integrācijas IS servisi Ceļvedis (wizard) Ietvars portālā www.latvija.lv, kas nodrošina visiem e-pakalpojumiem vienotus gan dizainiskos, gan funkcionālos koplietošanas elementus. Ceļvedis (wizard) Pieprasījumu serviss Nodrošina sinhronu un asinhronu izsaukumu pieņemšanu, novadīšanu adresātam un atbildes nodošanu pieprasītājam (vai pieprasītāja noteiktam galamērķim). Pieprasījumu serviss Jaunais e-pakalpojums Jaunais e-pakalpojums VISS dashboard Lietotāja saskarne VISS portālā pieprasījumu servisa un tā izsaukto integrācijas IS servisu darbības monitoringam. VISS dashboard Resursu katalogs XML shēmu, transformāciju, resursu definīciju un tamlīdzīgu resursu kopīgs reģistrs. Resursu katalogs ISSK katalogs IS servisu, kas pieejami izmantojot VISS infrastuktūru, kopīgs reģistrs. Reģistra lietotāja saskarne satura pārlūkošanai un aktualizācijai ir pieejama VISS portālā. ISSK katalogs WS Test Testēšanai izmantojama programmatūra, kas nodrošina integrācijas IS servisu izsaukšanu gan tieši, gan izmantojot VISS pieprasījumu servisu. WS Test E-pakalpojumu emulators Programmnodrošinājums, kas emulē portāla www.latvija.lv vidi. E-pakalpojumu emulators 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 Pamatresursi Pamatresursi E-pakalpojuma resursi E-pakalpojuma resursi Izstrādes resursi Izstrādes resursi Vienotās pieteikšanās modulis Portālā www.latvija.lv izmantotais risinājums lietotāju autentifikācijai. Izmantojot internetbanku, identifikācijas karšu un virtuālā eParaksta adapteru principu, nodrošina ticamu persona autentifikāciju. Papildus var autorizēt personas tiesības pārstāvēt juridisku personu izmantojot informāciju Uzņēmumu reģistrā vai portālā www.latvija.lv parakstītas pilnvaras. a 1 2 3 123 Vienotās pieteikšanās modulis 19 19 18 18 Izmantojamie vienumi Izmantojamie vienumi Izstrādājamie vienumi Izstrādājamie vienumi