2. Tīmekļa pakalpes izstrāde

Tīmekļa pakalpes izmitināšana Tīmekļa pakalpes izmitināšana Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Izstrādātājs Izstrādātājs Phase 1. Vadlīniju izpēte 1. Vadlīniju izpēte 2. Tīmekļa pakalpes izstrāde 2. Tīmekļa pakalpes izstrāde 3. Tīmekļa pakalpes reģistrēšana VISS IS testa vides katalogā 3. Tīmekļa pakalpes reģistrēšana VISS IS testa vides katalogā 4. Tīmekļa pakalpes piegāde 4. Tīmekļa pakalpes piegāde 5. Tīmekļa pakalpes piegādes uzstādīšana testa vidē 5. Tīmekļa pakalpes piegādes uzstādīšana testa vidē 7. Tīmekļa pakalpes testēšana 7. Tīmekļa pakalpes testēšana Konsultatīvais atbalsts Konsultatīvais atbalsts

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1. Vadlīniju izpēte Iestāde un izstrādātāji veic VISS vadlīniju izpēti:
2.

Tīmekļa pakalpes izstrāde

Iestādes izstrādātāji veic tīmekļa pakalpes izstrādi atbilstoši VISS vadlīnijām.

3.

Tīmekļa pakalpes reģistrēšana VISS IS testa vides katalogā

Izstrādātāji pievieno tīmekļa pakalpi VISS IS katalogā un norāda visu nepieciešamo informāciju, balstoties uz IS servisu apraksta vadlīnijām.
4. Tīmekļa pakalpes piegāde
Nodevums tiek piegādāts uz Aģentūras piegāžu FTP un noformēts atbilstoši Aģentūras piegāžu kārtībai.
5. Tīmekļa pakalpes piegādes uzstādīšana testa vidē
Aģentūra 10 darba dienu laikā pēc piegādes saņemšanas uzstāda programmatūras nodevumu testa vidē atbilstoši piegādē iesniegtajai instrukcijai un informē iestādi un tās izstrādātāju par piegādes uzstādīšanu.
6. Tīmekļa pakalpes testēšana

Iestāde veic tīmekļa pakalpes testēšanu. Ja tīmekļa pakalpi paredzēts izmantot e-pakalpojumā, to testē atbilstoši elektronisko pakalpojumu ieviešanas sadarbības procedūrai. Ja tīmekļa pakalpi paredzēts izmantot starpiestāžu datu apmaiņā un tai jau ir zināmi lietotāji (cita iestāde/pašvaldības), TP akcepttestēšanā var iesaistīt tīmekļa pakalpes izmantotājus, izveidojot testa vidē datu apmaiņu atbilstoši datu apmaiņas izveides sadarbības procedūrai.

Testēšanu iespējams veikt, izmantojot arī Aģentūras izstrādāto rīku VISS IS servisu testēšanai - WS Test (pieejams sadaļā "Programmatūra"). Minētais rīks ir pieejams tikai autorizētiem VISS portāla lietotājiem.